Al drie generaties de best mogelijke zorg voor de varkens

Landbouwexploitatiebedrijf Cornelissen BV (L.E.B. Cornelissen) is in de jaren 40 als familiebedrijf opgericht als een gemengd bedrijf met kippen, koeien en varkens.

In de jaren 60 zijn we ons gaan specialiseren. Sindsdien zijn we ons gaan toeleggen op de varkenshouderij. In het begin vooral op de fokkerij (het fokken van een zo goed mogelijk moederdier met zoveel mogelijk gunstige eigenschappen om binnen het bedrijf mee te kunnen werken) en vermeerdering (het produceren van zoveel mogelijk gezonde biggen, met de zelf gefokte moederdieren). De biggen werden toen nog met een gewicht van 25 kg verkocht.

Halverwege de jaren 80 zijn de activiteiten uitgebreid en zijn er biggen- en vleesvarkenslocaties gerealiseerd (zowel gekocht en gehuurd als gebouwd) om zoveel mogelijk van de eigen geproduceerde biggen in eigen beheer groot te brengen tot vleesvarken. Deze vleesvarkens worden in eigen beheer aan de slachterij verkocht.

 

Ons bedrijf

Vandaag de dag bestaat het bedrijf uit een 10tal vestigingen.

Er zijn 3 foklocaties die zich bezighouden met vermeerdering, of te wel, daar zijn de zeugen aanwezig die biggen produceren. Naast deze 3 foklocaties wordt een groot gedeelte van de biggen groot gebracht in de vleesvarkensstallen op overige locaties.

Ondertussen zijn er 3 generaties werkzaam op de bedrijven en zorgen die samen met de werknemers voor de best mogelijke zorg voor de varkens.

Naast het fokken van varkens wordt er dmv zonnepanelen ook voor een groot deel van de benodigde energie, zelf geproduceerd. Het interne transport wordt met eigen vrachtwagens verzorgd, met intern transport wordt bedoeld het verplaatsen van de biggen vanaf de biggenstal of zeugenlocatie naar de vleesvarkensbedrijven elders worden gebracht. Verder wordt er m.b.v. eigen vrachtwagens en tractors mest uitgereden. En is er een mestverwerkingsinstallatie om de overige mest verantwoord te verwerken.