Zo efficiënt en hygiënisch mogelijk

Onze stallen

In de stallen van Landbouwexploitatiebedrijf Cornelissen BV (L.E.B. Cornelissen) is goed nagedacht over de huisvesting van onze dieren , alles is ingericht om zo efficiënt en hygiënisch mogelijk te werken.

 

Als de biggen geboren moeten worden, liggen de zeugen een week voor de geboorte in een speciale kraamstal, daar kunnen ze rustig wennen en zich voorbereiden op het werpproces. We geven onze zeugen afgemeten voer, wat speciaal ontwikkeld is voor deze energiebehoevende periode en onbeperkt vers kraanwater: dat stimuleert de melkproductie. In de kraamstal zijn speciale warmtelampen aanwezig, zodat onze biggetjes lekker warm bij elkaar kunnen liggen. De biggen worden vanaf dag 1 bijgevoerd. In het begin melk en na een week steeds meer vaste voeding om naar het “spenen” toe te groeien. Als de biggen na vier weken geen moedermelk meer nodig hebben en zelf kunnen eten en drinken, gaan ze naar de biggenafdeling. Dit heet spenen. De zeug gaat naar de dekafdeling, waar ze met speciale voeding en veel licht voorbereid worden op de volgende dracht.

 

Dragende zeugen en vleesvarkens
Naast onze kraamstallen hebben we aparte afdelingen voor dragende zeugen. Ook hebben we aparte stallen voor biggen en vleesvarkens, de laatste zijn uit hygiënisch oogpunt op andere locaties, dan waar onze zeugen en hun biggen verblijven. Ze groeien daar op van 24 kilogram naar een gezonde 100 tot 120 kilogram.

Hygiëne en gezondheid
Hygiëne en gezondheid is heel belangrijk in onze sector. We letten hier dan ook nadrukkelijk op in onze stallen. Iedere bezoeker, maar ook elke medewerker, moet door de hygiëne sluis, een soort omkleedruimte met douche. Daar krijgt de bezoeker naast bedrijfskleding een overall en laarzen aan, die per groep dieren gewisseld dient te worden. Hierdoor verkleinen we de kans op ziekte-insleep en kunnen onze varkens zo gezond mogelijk blijven. Dit is ook de reden dat niet iedereen zomaar op het bedrijf binnen mag. Risico-contacten moeten 48 uur varkensvrij zijn voor ze via de hygiëne sluis naar binnen mogen. Dat wil zeggen 48 uur niet op andere bedrijven met varkens zijn geweest, voor ze binnen mogen. Iedereen die binnen wil moet een goede reden hebben om het bedrijf te mogen betreden.