Wij doen zoveel mogelijk zelf

Akkerbouw

We hebben naast varkens, mestverwerking en transport ook nog een akkerbouwtak. Op ongeveer 100 hectare cultuurgrond verbouwen wij onder andere mais en tarwe, welke later als voerdergewas aan de varkens wordt gevoerd. Als de grond bewerkt moet worden kunnen we een aantal werkzaamheden zelf uitvoeren, bijvoorbeeld het uitrijden van de mest en het zaaiklaar maken van het land. Voor onder andere het zaaien en oogsten schakelen we een loonwerker in, welke met zijn materieel beter is uitgerust voor zo’n grote klussen.

Omdat er ook in de akkerbouw strenge regels en eisen zijn opgesteld, mag je niet zomaar onbeperkt jaar in jaar uit hetzelfde soort gewas telen op hetzelfde stuk grond. Om toch het maximale uit de grond te halen, zonder de grond uit te putten of de regels te overtreden werken we samen met een aantal collega’s. We ruilen bijvoorbeeld wel eens een stuk land met een akkerbouwer die er dan aardappelen, uien of sperziebonen op teelt.

Transport

Hygiëne en gezondheid is heel belangrijk in onze sector. Hier letten wij nadrukkelijk op in onze stallen én met het vervoer van onze dieren. Alle dieren die intern (naar een andere locatie van L.E.B. Cornelissen B.V.) verplaatst worden, worden vervoerd met onze eigen vrachtwagen. Dat wil zeggen dat de biggen, die van een zeugenlocatie (waar ze geboren zijn) worden vervoerd naar een vleesvarkenslocatie (waar ze opgroeien), met onze eigen vrachtwagen op pad mogen. En de jonge aanwas, moederdieren die vanaf de basislocatie worden vervoerd naar de andere zeugenlocaties gaan ook met onze eigen vrachtwagen. Hiervoor hebben we 2 vrachtwagens, deze stoppen alleen op onze eigen locaties en komen NOOIT op het slachthuis. De chauffeur van de vrachtwagen draagt ook bedrijfskleding, maar komt nooit in de stal, zodat als er problemen zijn op een bepaalde locatie, deze niet over worden gebracht naar een andere locatie.

Uit hygiënisch oogpunt hebben we ook voor het transport van onze mest ons eigen vervoer.