Hoe wij naar ons varken kijken

Duurzaamheid is op dit moment HET thema in de Nederlandse vee- en vleessector. Dit wil zeggen dat als je iets produceert je daarbij het milieu en de omgeving zo min mogelijk belast. En dat je bijvoorbeeld zelf je stroom opwekt, zoals wij doen met onze zonnepanelen.

Als je een stapje verder denkt dan duurzaam kom je op het punt Maatschappelijk draagvlak, dit betekend dat je verantwoord produceert. Het optimaal gebruik maken van de middelen die we nodig hebben bij het produceren van ons varken is daarbij van belang.

Dit kunnen we als volgt uitleggen.

We produceren een gewas wat voor menselijke consumptie geschikt is. Het deel wat niet voor menselijke consumptie gebruikt kan worden is geschikt als diervoer. Een voorbeeld is mais. De pit kan gebruikt worden als voedingsbron voor mensen. Maar de mais plant wordt door mensen niet gegeten. De plant is dus als het ware “afval”, het restproduct, deze plant bevat waardevolle voedingsstoffen die worden verwerkt als varkensvoer. Via het varken en het vlees komt dat alsnog beschikbaar als hoogwaardig voedsel voor mensen. Zo wordt het hele gewas gebruikt en gaat er niks verloren.

 

"Het varken is een heel efficiënt dier"

Maar verantwoord produceren is ook: ons varken helemaal benutten. Naast het vlees, dat zowel door mensen als dieren gegeten wordt, zijn er de botten. Ook hiervan gaat niets verloren. Er wordt onder andere lijm en gelatine van gemaakt, met tal van doelen.  Van het bloed van het varken wordt onder andere make-up gemaakt. Varkensvet wordt gebruikt als grondstof voor onder andere biogas en wasmiddel.

Kortom elk onderdeel krijgt een bestemming. Christien Meindertsma heeft onderzoek gedaan en een boek geschreven over wat er allemaal gemaakt is van het varken. Het boek heet PIG05049. Het zal je verbazen welke producten er allemaal gemaakt worden met behulp van ons varken.

Verder hebben we te maken met de mest die het varken produceert, in de tijd dat hij groeit tot slachtrijp. Deze mest wordt gebruikt als bemesting voor het land. Een goed bemest land is vruchtbaar, waardoor er uiteindelijk weer een voedingsrijk gewas op kan groeien.

Dus eigenlijk kunnen we wel stellen dat een varken niet alleen een heel slim, leuk en lekker dier is, maar ook dat het een heel efficiënt dier is.