Onze mest als voedingsbron

Niet alleen de gezondheid van onze dieren vinden we belangrijk, ook onze mest en mestboekhouding wordt zorgvuldig bijgehouden. Hierin staat wat wij met onze varkensmest doen. Varkensmest is een goede bemesting voor gewassen op het land. De mest die bij L.E.B. Cornelissen geproduceerd wordt, verwerken wij daarom voor een groot gedeelte in een mestverwerkingsinstallatie. Deze installatie maakt van drijfmest een heldere en zuivere vloeistof. Tegelijkertijd komt hierdoor een mineralenconcentraat vrij, die bestaat uit N-stikstof en kalium. Uit onderzoek is gebleken dat mineralenconcentraat een werking heeft die vele malen beter is (dan onbewerkte dierlijke mest) en vrijwel gelijkwaardig aan kunstmest. Het stikstofwerkingcoëffiënt is 100%, waardoor het direct zijn werk doet als het op het land wordt aangebracht. Akkerbouwbedrijven en rundveehouders gebruiken dit als voedingsbron voor hun gewassen en land, zodat de kunstmest overbodig is.

Naast de vloeistof blijft er natuurlijk nog een restproduct over. Doordat het vocht uit drijfmest onttrokken is, ontstaat vaste mest. Deze vaste mest brengen onze afnemers vaak aan op schrale grond, als een soort humus. Hierdoor wordt grond weer vruchtbaar.

Dit duurzame alternatief zorgt voor een gesloten kringloop en past bij onze visie: om op een verantwoorde manier varkens te houden.